fbpx Skip to main content

Garantie

Door de lange houdbaarheid en deugdelijkheid van Ecovery producten kan voor alle producten een garantieperiode worden voorzien. De materialen die aangeboden worden genieten een hoge duurzaamheidsgraad en zijn weersongevoelig wat leidt tot hoogwaardige kwalitatieve eindproducten.

Ecovery staat ervoor in dat producten of diensten op datum van levering voldoen aan de vooraf gegeven specificaties en de redelijke eisen van bruikbaarheid. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
Voor de productklassen gelden verschillende standaard garantieperiodes.

Productklasse Garantieperiode

 

Houten nestkasten 5 jaar vanaf de aankoopdatum
Houtbetonnen nestkasten 10 jaar vanaf de aankoopdatum
Wildcamera’s 2 jaar vanaf de aankoopdatum
Vleermuizen detectoren 1 jaar vanaf de aankoopdatum
Verrekijkers en spotting scopes 10 jaar vanaf de aankoopdatum
Lokgeluiden 1 jaar vanaf de aankoopdatum

 

Voor alle productklassen geldt dat de garantie geen schade dekt door verkeerdelijk gebruik van de producten. Op aanvraag kan Ecovery ter vervanging nieuwe materialen aanbieden voor bepaalde producten. Ecovery raadt sterk aan de facturen van de producten bij te houden ter staving van de aankoop.

Naast de wettelijke voorschriften gelden onderstaande garantievoorwaarden.

  • Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet ten gevolge van fabricagefouten of inferieure materialen kan Ecovery ervoor opteren de reparatie kosteloos te uit te voeren of tot vervanging over te gaan.
  • Vervanging van producten of reparatie brengt geen verlenging van de garantietermijn met zich mee.
  • Bij reparaties of vervanging van producten zijn eventuele transportkosten voor rekening van Ecovery.
  • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantieregeling indien producten onoordeelkundig werden behandeld, verwaarloosd zijn, foutief werden gehanteerd/geplaatst of gerepareerd zijn door een andere instantie dan Ecovery.

Indien zich kwaliteitsproblemen voordoen wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Ecovery onder vermelding van uw ordernummer en/of klantnummer.
Wenst u gebruik te maken van onze garantieregeling of heeft u vragen aarzel dan niet contact op te nemen via info@ecovery.be.