fbpx Skip to main content

Privacyverklaring

Inleiding

Lees deze privacyverklaring aandachtig.

In deze privacyverklaring staat hoe we informatie gebruiken die we over u verzamelen via deze website en webwinkel van Ecovery, eigendom van en beheerd door Motion Planet bv, alsmede via andere mobiele sites, applicaties (apps), widgets, conferenties, evenementen, elektronische nieuwsbrieven, communicatie of andere diensten (samengevat de “Diensten”) die linken naar deze privacyverklaring.

Deze website en deze privacyverklaring zijn bedoeld voor een Belgisch en Nederlands publiek.

We streven ernaar om met uw informatie om te gaan op een manier die eerlijk is en in overeenstemming met uw verwachtingen en we raden u aan om de informatie in deze privacyverklaring te lezen en te bevestigen dat u het hebt gelezen.

Welke gegevens van u verzamelen we?

De gegevens die we ontvangen en hoe we die gebruiken hangt af van wat u doet wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze webwinkel.

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die u specifiek kunnen identificeren, zoals uw:

 • voornaam en achternaam;
 • adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactinformatie;
 • gebruikersnaam;
 • interesses en kwalificaties;
 • Cookies: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
 • IP (Internet Protocol)-adres wanneer dit adres geassocieerd is met een specifieke gebruiker.

We verzamelen op twee manieren persoonsgegevens over onze gebruikers:

 1. wanneer u ons direct informatie verstrekt, zoals via het invoeren van persoonsgegevens op bepaalde pagina’s van de website. Bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult voor een offerte op maat, wanneer u ons een bericht stuurt via de website of wanneer u een account of aankoop maakt op onze webshop.
 2. automatisch, specifiek via cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden overal gebruikt om websites te doen werken of efficiënter te doen werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. Meer info betreffende cookies kunt u vinden via het cookiebeleid op de homepagina.

Hoe gebruikt Motion Planet persoonsgegevens?

We kunnen de informatie die u met ons via deze website en relevante Diensten hebt gedeeld voor de volgende doelen gebruiken:

 • om te antwoorden op uw verzoeken;
 • om de door u verzochte diensten of informatie te verstrekken;
 • om u bepaalde producten of diensten te laten registreren of hun functionaliteit te verbeteren;
 • om de status van alle problemen met consumenten en/of producten of diensten op te lossen of te volgen;
 • om onze relatie met u te beheren en elke nodige opvolging mogelijk te maken (bijv. door relevante informatie en voorkeuren gedurende een redelijke tijdsperiode op te slaan);
 • om een contract met u aan te gaan of uit te voeren (bijv. in geval u producten of diensten van ons wenst te bestellen);
 • om u te laten deelnemen aan onze online gemeenschappen, waaronder sociale media en blogs;
 • om u te benaderen met informatie die van belang kan zijn voor u – zie verder de sectie ‘Marketing en Informatie’;
 • Voor de opmaak van orderbevestigingen, facturen, offertes;
 • Om bestelde producten te kunnen verzenden en retourneren;
 • Om een gebruikersaccount/login aan te maken
 • Om nieuwsbrieven, updates, kortingsacties en informatie door te sturen;
 • op een andere door u goedgekeurde manier.

Rechtmatigheid van de verwerking

Motion Planet baseert zich op de volgende wettelijke gronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Contractuele verplichting: om een ​​contract met u aan te gaan en uit te voeren (bijvoorbeeld om een ​​product aan u te leveren dat u in onze webshop hebt gekocht);
 • Onze legitieme belangen: bijvoorbeeld om te reageren op en gevolg te geven aan eventuele verzoeken van u, of om uw gebruikersaccountinformatie te verwerken wanneer u een account op onze website aanmaakt, om u de gevraagde toegang te verlenen.
 • Uw toestemming: we vragen bijvoorbeeld altijd uw toestemming om u marketinginformatie te sturen, en standaard sturen we u geen marketingmateriaal tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (we sturen u bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven tenzij u hiervoor bent ingescheven). Waar we op uw toestemming vertrouwen, heeft u altijd het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.
 • Wettelijke verplichting: bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces.

Niet-persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die u niet kunnen identificeren of geenszins met u in verband kunnen worden gebracht. De niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen via deze website identificeren u niet als een individuele persoon en zullen niet naar u leiden. Dit kunnen gegevens zijn zoals:

 • het type webbrowsersoftware dat u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer);
 • de naam van het domein van waaruit u toegang krijgt tot het internet;
 • het internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks bent verbonden met onze website;
 • de datum en tijd waarop u toegang krijgt tot onze website;
 • welke pagina’s u hebt bezocht op onze website;
 • de zoektermen die u gebruikt;
 • de links waarop u klikt.

Meer info betreffende cookies kunt u vinden via het cookiebeleid op de homepagina.

Wat doet Ecovery met niet persoonlijke gegevens?

We zoeken altijd manieren om u beter van dienst te zijn en onze producten, diensten en website-ervaring te verbeteren. We gebruiken niet-persoonlijke gegevens over u om deze website praktischer te maken voor bezoekers. We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens gebruiken voor andere zakelijke doelen. We kunnen bijvoorbeeld niet-persoonlijke gegevens gebruiken of niet-persoonlijke gegevens verzamelen om:

 • rapporten op te stellen voor intern gebruik om programma’s, producten, diensten of inhoud te ontwikkelen;
 • de verstrekte informatie of diensten aan te passen of te verbeteren;

Direct marketing en informatieve materialen.

Ecovery kan u informatieve materialen zoals stalen of andere informatie over onze producten en diensten verstrekken, alsook informatie over natuuronderzoeken of de producten en diensten van anderen die van belang kunnen zijn voor u, gebaseerd op de informatie die u ons hebt gegeven en die we hebben verzameld via cookies of vergelijkbare technieken betreffende uw gebruik van websites, sociale media en blogs van Ecovery.

We vragen u om u aan te melden voor of in te stemmen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit soort informatie, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Als u op enig moment beslist om geen informatieve, commerciële of promotionele informatie over onze producten en diensten of over de producten of diensten van onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders meer te willen ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen via de vermelde contactgegevens hieronder en “AFMELDEN” vermelden in het onderwerp van uw e-mail. U kunt ook de afmeldingsprocedure in elk relevant bericht dat u van ons ontvangt gebruiken.

Let op dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van promotieberichten van ons, we u nog steeds relevante informatie kunnen sturen om andere wettelijke of contractuele redenen, zoals het beheren van een account dat u mogelijk bij ons hebt, om te antwoorden op uw verzoeken, om overeenkomsten met u uit te voeren of u noodzakelijke, wettelijke informatie te verstrekken over, bijvoorbeeld, het terugroepen van producten.

Deelt Ecovery ooit persoonsgegevens met derden?

Ecovery deelt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede afhandeling van uw vraag of bestelling met derden die betrokken zijn bij de toelevering, aan huis levering of betaling. Bij normale bedrijfsuitoefening kunnen wij bepaalde persoonsgegevens delen met aan Ecovery gelieerde bedrijven of met externe bedrijven die wij inhuren om diensten of werkzaamheden namens ons uit te voeren.

We kunnen bijvoorbeeld:

 • andere leveranciers en verkopers gebruiken om producten die u bestelt op onze website naar u te sturen. In die gevallen leveren wij de verkoper de informatie die nodig is voor het verwerken van uw order zoals uw naam en postadres;
 • adresgegevens delen met pakjesdiensten zoals DHL, Bpost en GLS zodat zij de juiste producten op de juiste plaats kunnen leveren;
 • betalingen laten verlopen via het Mollie platform;
 • een serviceprovider gebruiken om bepaalde nieuwsbrieven of informatieve mailings waarvoor u zich hebt aangemeld te beheren en om voor dit doel toegang te verstrekken tot uw e-mailadres;
 • een applicatie of platform van derden gebruiken om onze communicaties met u te beheren en te volgen;
 • onze gelieerde bedrijven gebruiken om diensten te verstrekken betreffende uw persoonsgegevens. We kunnen bijvoorbeeld uw informatie opslaan op een beveiligde server in een locatie van onze gelieerde onderneming in Europa of de Verenigde Staten. Raadpleeg de relevante sectie voor meer informatie over de omstandigheden waarin we uw informatie kunnen overdragen naar andere landen hieronder.

We zullen in alle gevallen niet meer informatie delen dan noodzakelijk en we zullen geen derden machtigen om uw informatie te bewaren, bekend te maken of te gebruiken, behalve om de verzochte diensten te verstrekken overeenkomstig de beschreven doeleinden hierboven.

Let op dat we, afhankelijk van toepasselijke wetten, uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken als we van mening zijn dat we dit moeten doen om een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel, juridisch verzoek of overheidsverzoek na te leven. In het onwaarschijnlijke geval dat ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verworven door een derde partij, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe bedrijfseigenaar in zoverre dit relevant is voor het bedrijf in kwestie en afhankelijk van de geschikte waarborgen die aanwezig zijn.

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens zo nodig gebruiken en bekendmaken aan derden om:

 • deze privacyverklaring en andere regels over uw gebruik van deze website af te dwingen;
 • onze rechten of eigendom te beschermen;
 • een wet of voorschrift, gerechtelijk bevel of ander wettelijk proces na te leven;
 • gevallen van vermoede fraude of onwettelijke activiteiten te onderzoeken

Dragen wij persoonsgegevens over aan andere landen?

Behalve in gevallen waarin u specifiek toestemming geeft, dragen wij uw persoonlijke gegevens die op deze website zijn verzameld niet over buiten de EU.

Onze externe leverancier, Google Analytics (GA), verwerkt uw persoonsgegevens alleen in de VS als u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics bij het gebruik van de website of webwinkel. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie. ‘

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze mogen gebruiken, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 • Als u ons bijvoorbeeld laat weten niet langer een nieuwsbrief van ons te willen ontvangen, zullen we onmiddellijk uw e-mailadres verwijderen uit onze mailinglijst;
 • Als u deelneemt aan een programma via onze website, zullen we de persoonsgegevens die zijn verstrekt als onderdeel van dat programma verwijderen binnen een redelijke periode na voltooiing (een redelijke periode is normaal gesproken bijv. zes maanden na voltooiing, tenzij we rechtmatige redenen hebben om sommige informatie langer te bewaren (bijv. indien nodig voor validatie of om verplichtingen inzake bewaarplicht na te komen));
 • Als u een item koopt met een garantieperiode zullen we uw gegevens bewaren zo lang de termijn van de garantie loopt zodat we de garantie op beschadigde of niet slechte materialen kunnen toepassen;
 • Betaalplatform Mollie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen.

Wat gebeurt er als de privacyverklaring wordt gewijzigd?

Deze privacyverklaring werd het laatst herzien op 13 november 2020. We kunnen deze privacyverklaring op elk moment en om elke reden wijzigen. Als we beslissen om wezenlijke veranderingen aan te brengen aan onze privacyverklaring, zullen we gedurende een bepaalde tijd nadat de wijziging is uitgevoerd een kennisgeving plaatsen op de startpagina van onze website. Wij raden u aan om deze privacyverklaring door te nemen bij elk bezoek aan de website.

Zijn er speciale regels over de privacy van kinderen?

We hechten waarde aan de bescherming van de online privacy van kinderen. We zullen niet moedwillig enige persoonlijke gegevens (zoals de naam of het e-mailadres van een kind) verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar zonder de toestemming van iemand met ouderlijk toezicht. Als u denkt dat we anderszins persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op.

Hoe zit het met de beveiliging van websites?

Beveiliging is heel belangrijk voor ons. We begrijpen ook dat beveiliging voor u belangrijk is. Wij maken gebruik van standaard maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaring, wijziging of vernietiging. Hoewel geen enkele website of e-mailverzending 100% veilig is, raden we u aan om goed na te denken over welke informatie u verstuurt of verzoekt via
e-mail en om de geschikte maatregelen te treffen zoals het geheimhouden van gebruikersnamen en wachtwoorden.

Uw rechten

U hebt op elk moment recht op toegang, aanpassing en, waar toepasselijk, het wissen van uw persoonsgegevens en recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens met naleving van toepasselijke wetten.

U hebt ook het recht om op elk moment, op basis van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen elk gebruik of elke verwerking van uw persoonsgegevens die we hebben gebaseerd op onze rechtmatige belangen.

Deze verzoeken kunnen worden verstuurd via privacy@ecovery.be  of schriftelijk naar:

Motion Planet bv
Industriestraat 5
8755 Ruiselede
België

Let op dat we u kunnen vragen om een identiteitsbewijs te tonen (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort) alvorens we uw verzoek kunnen uitvoeren.

Als we het verzamelen of gebruik van uw persoonsgegevens hebben gebaseerd op uw toestemming, dan hebt u ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken op dezelfde manier als deze werd verstrekt of door een verzoek op de bovenvermelde manier te versturen.

U kunt u op elk moment ook, zonder kosten en zonder enige rechtvaardiging, afmelden voor direct marketingcampagnes en vragen om niet langer promotiemateriaal te ontvangen, zoals beschreven hierboven.

U kunt contact opnemen met ons privacy-team via privacy@ecovery.be.

Als u niet tevreden bent met hoe uw verzoek door ons wordt behandeld, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsauthoriteit.
Zie verder: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Hoe kunt contact opnemen met Ecovery?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via e-mail naar privacy@ecovery.be of via onze website of via telefoon op het nummer 0476 49 09 04 of via post gericht aan Motion Planet, industriestraat 5, 8755 Ruiselede.