Beschrijving

Spreeuwen voeden zich ook met emelten en engerlingen, maar door de fijnere snavel brengen ze geen schade toe aan de grasmat. Bijkomend voordeel is dat spreeuwen vroeger in het jaar broeden dan kraaien en roeken. Op dit moment is de vraag groter door de aanwezigheid de jongen.

Koksijde Golf ter Hille heeft al een langer een traditie om in te zetten op biodiversiteit. Een golfterrein is een uniek natuurlandschap, maar heeft ook zijn uitdagingen. Golfterreinen, maar ook voetbalterreinen, kampen met overlast veroorzaakt door engerlingen en emelten. Engerlingen zijn larven van diverse kevers die zich te goed doen aan de ondergrondse delen van de grasplant. Emelten zijn larven van langpootmuggen. Deze larven voeden zich met het groen van het gras. Daarnaast brengen kraaien en andere vogels veel schade toe aan het gras tijdens het zoeken naar de larven.

Door het plaatsen van 2 spreeuwentillen, worden de engerlingen en emelten ecologisch bestreden. Om de tillen nog aantrekkelijker te maken voor spreeuwen, werden er verschillende fruitbomen rondom de tillen geplaatst.

Nabij het hoofdgebouw waren er reeds huiszwaluwen aanwezig. Om de populatie te laten groeien, werd er op de parking een huiszwaluwtil voorzien. Deze til heeft plaats voor 30 nesten.
Daarnaast is de combinatie van het open landschap en de waterpartijen op het terrein een interessante locatie voor ooievaren.

Opdrachtgever

Koksijde Golf ter Hille

Jaar

2021