Bijenburcht

Prijs op maat

Het plaatsen van een bijenburcht is een uitstekende manier om bij te dragen aan het leefgebied van wilde bijen. De meeste wilde bijensoorten nestelen in de grond, vaak in schuine of verticale wanden of hellingen. De open, zandige grond van een bijenburcht voorziet geschikte nestgelegenheden voor diverse soorten van deze ondergronds nestelende bijen. Door ook stengels en houtstronken toe te voegen aan de burcht, wordt het bovendien een geschikte nestelplek voor bovengronds nestelende bijen, zoals de metselbijen. De combinatie van meerdere types nestgelegenheid maakt de bijenburcht dus een unieke woonplek voor veel bijensoorten.

Offerteaanvraag

Beschrijving

PLAATSING
Bijen houden van warmte, daarom is het aangewezen te kiezen voor een zonbeschenen locatie met een droge ondergrond en te zorgen dat de burcht op het zuiden is georiënteerd, het zuidoosten of zuidwesten kan ook. Bescherming tegen harde wind is hierbij belangrijk. Zoek daarom een beschutte plek of creëer beschutting rondom de burcht, bijvoorbeeld in de vorm van een heg of takkenril. Door de bijenburcht in een halve maanvorm aan te leggen, wordt meer warmte vastgehouden. Dit zorgt voor variatie in microklimaat, iets waar trouwens ook andere insecten van profiteren.

Bijen moeten binnen een straal van 100 meter voldoende nectar en stuifmeel kunnen vinden. De aanwezigheid van veel bloeiende inheemse kruiden en struiken in de nabije omgeving is daarom essentieel.

Tot slot heeft het de voorkeur de bijenburcht aan te leggen in de buurt van open water (vijver, poel, gracht) of een kleine natuurlijke laagte waar water in kan blijven staan (liefst binnen 100 meter afstand). Het water gebruiken bijen om te drinken en om modder te maken om daarmee de nestgangen af te sluiten.

ONDERHOUD
Voor onderhoud van de bijenburcht is het vooral van belang dat deze voldoende kaal blijft en alleen wat schaarse begroeiing heeft. Als er teveel onkruid gaat groeien zal de burcht niet meer door wilde bijen gebruikt worden. Zorg er daarom voor dat opslag van kruiden en zaailingen van struiken en bomen op tijd wordt verwijderd. Een goede methode is om eens per jaar de helft van de burcht onkruidvrij maken en het volgende jaar de andere helft. De meeste geschikte periode hiervoor is februari.

Andere suggesties…