Huiszwaluwtil klein model

Prijs op maat

Dit is ons kleinste model van zwaluwtillen. Hier kunnen er zich 12 nesten in vormen. We hebben ook andere modellen van de zwaluwtil. Bekijk hier onze middel grootste of onze grootste til.

Klik hier voor het uitgebreide offerte-formulier voor zwaluwtillen
Offerteaanvraag

Beschrijving

De zwaluwtil heeft reeds een grote doorbraak gemaakt in Duitsland en Nederland. Zwaluwtillen zijn een goede manier om volledige populaties huiszwaluwen te huisvesten. Veelal kan door het plaatsen van een zwaluwtil een kolonie gered worden bij afbraak of grondige renovatie van woningen. Als de zwaluwtil tijdig geplaatst wordt en ze is beschikbaar wanneer de vogels terugkomen van hun trek is de kans groot dat ze de til bezetten als hun nabij gelegen vorige nestplaats niet meer beschikbaar is.

Ook om nieuwe kolonies huiszwaluw te verkrijgen is de plaatsing van een zwaluwtil een goed alternatief. In dit geval wordt aangeraden een installatie te voorzien die lokgeluiden afspeelt op vaste tijdschema’s aan de hand van een zonnepaneel.

Dat zwaluwtillen zo’n succes blijken komt voornamelijk doordat het grootste probleem van de laatste decennia het maken van het nest is. Het steeds vaker ontbreken van goede plaatsen door de verandering van bouwstijlen en de verminderende beschikbaarheid van modder- en nestmateriaal hebben hierop een grote impact.