Beschrijving

Acasus is het Provinciaal centrum duurzaam wonen binnen West-Vlaanderen. Om natuurinclusief bouwen en inbouwstenen beter te kunnen toelichten en concreet te maken, plaatsten we op hun vraag een demomuur in hun tuin. In deze muur zitten inbouwstenen voor zowel vogels, zoogdieren als insecten. 

Opdrachtgever

Acasus, Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen (West-Vlaanderen)

Jaar

2023

Gierzwaluw
Mussen
Gierzwaluw
Vleermuizen
Open nestkast
Vlinders
Spitsmuizen
Vleermuizen
Solitaire bijen
Zwarte roodstaart