Beschrijving

Wolvenberg is een enige natuurgebied binnen de ring van Antwerpen. Hier plaatsen we de beestentoren, opgebouwd om zoveel mogelijk diersoorten te voorzien van nestgelegenheden en voedsel. De beestentoren is opgebouwd uit 3 verdiepingen waarop dode takken en stammen liggen van diverse diktes en houtsoorten. Verschillende vogels, insecten, kevers en zoogdieren vinden hier een geschikte nestplaats of ontdekken hier een overvloed aan voedsel. De beestentoren is zo opgebouwd dat er een grote variëteit is aan omstandigheden. Sommige takken liggen in een eerder windluwe, schaduwrijke plaats terwijl andere meer open en in de zon liggen.

Naast de toren hebben we een bijenburcht geplaatst voor zowel metselbijen als graafbijen. Onderaan de toren is een takkenhaag voorzien. Zoogdieren zoals konijnen maken vaak een hol onder zo’n takkenhaag omdat de ingang dan meer verscholen zit. Daarnaast ligt er een stapel keien, ideaal voor diverse amfibieën. Daarbij is er ook een keverbroedstoof. Deze bestaat uit diverse ingegraven stammen, ideaal voor larven van boktorren en kevers. Kortom, een toren met verscheidenheid aan faunavoorzieningen. 

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Jaar

2022