Keverbroedstoof

Prijs op maat

Een keverbroedstoof heeft het meeste succes aan de bosrand of open plek in het bos, op een warme vochtige plek in de zon.
Het dood hout wordt staand tot 50 cm diepte ingegraven in een cirkelvorm. Onderaan wordt er een dikke laag hakselhout of houtsnippers gestrooid. Ook kunnen er enkele gestapelde stenen voorzien worden voor amfibieën en reptielen.

Offerteaanvraag

Beschrijving

Een broedstoof kan specifiek ingericht worden voor het Vliegend hert. Zij hebben het moeilijk broedplaatsen te vinden die lang genoeg blijven bestaan. Ze leggen hun eitjes in ondergronds rottend hout waarna de larven 3 tot 4 jaar nodig hebben om het volwassen stadium te bereiken. In de praktijk is op vele plaatsen het geschikte rottend hout tegen die tijd vaak opgeruimd.

Een hertenstoof wordt opgebouwd uit stammen van eik, iep, beuk of fruitbomen met een diameter groter dan 5 cm. Andere loofboomsoorten zijn ook geschikt maar mogen niet te snel decomponeren. Bij de houtkeuze is het belangrijk verschillende boomsoorten te combineren die verschillende lengtes en afbraakstadia hebben. Zo krijgen verschillende generaties de kans om tot ontwikkeling te komen.

Het heeft voor het Vliegend hert niet veel zin broedstoven te bouwen op locaties waar de soort niet meer voorkomt. De soort is zo honkvast dat ze niet vaak nieuwe territoria zal inpalmen. Het is natuurlijk steeds het overwegen waard een broedstoof aan te leggen met het oog op andere kevers die er baat kunnen bij hebben.